Ontstaansgeschiedenis van “De Peperhoeve”

In november 2020 kwam de voormalige B&B De Peperhoeve in de verkoop. Samen met een lokale ondernemer, die op zoek was naar een uitdagend maatschappelijk project, is het plan ontstaan om er een woon- en zorginitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking te realiseren.

Dit als gevolg van het schrijnend tekort aan deze woonvoorzieningen en de daardoor ontstane lange wachtlijsten. Met het voornemen om zo’n woonvorm in gemeente Molenlanden te starten, proberen we aan een tekort te voldoen.

De twee initiatiefnemers, hoewel beide met een volledig verschillende achtergrond, hebben elkaar gevonden vanuit hun gezamenlijke maatschappelijke betrokkenheid. Erik de Vrieze (lokale ondernemer uit Alblasserdam) en Bart van Noordenne (oud-directeur speciaal onderwijs uit Oud-Alblas) hebben daartoe de handen ineen geslagen.

Alle voorwaarden die aan dit wooninitiatief ten grondslag liggen komen tezamen in dit prachtige, statige pand. Daardoor ontstond met name de overtuiging bij Bart om als zorgondernemer door te pakken.

Om op de toekomst voorbereid te zijn, wonen met elkaar doe je vaak voor langere tijd, is Bart op zoek gegaan naar een persoon die samen met hem dit mooie initiatief vorm wilde gaan geven. Zo kwam hij al snel in contact met Ruth Bot, een jongedame die nog volop met haar HBO studie bezig was en inmiddels afgerond heeft en al de nodige ervaring had op het gebied van zorg en dagbesteding. Al snel gaf Ruth aan dit initiatief helemaal te zien zitten en hebben we, in gezamenlijkheid met andere enthousiaste en ondersteunende mensen in onze directe omgeving, de eerste stappen gemaakt. 

Het doel was om samen met een team pedagogen een begeleidingsteam in zorg te vormen. Bij dit initiatief werden ouders en vrijwilligers nauw betrokken. Voor het te starten wooninitiatief is de stichting De Peperhoeve Wonen in het leven geroepen. De Peperhoeve ligt aan een idyllische plek, direct aan het riviertje ‘De Alblas’. De Peperhoeve is een monumentaal pand waar je je snel thuis voelt, kortom een woning waar je als bewoner trots op mag zijn!