Onze bewoners

Onze bewoners zijn mensen die zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen. Het is bij ons dan ook zo dat het Wonen op de Peperhoeve altijd gepaard gaat met de behoefte aan Zorg. Onder deze behoefte is het wonen bij ons niet mogelijk. Er zijn indicatiestellingen voor de zorg die aangeven welke zorgbehoefte een bewoner heeft. Voorwaarde is dat er binnen de Peperhoeve wel aan deze zorgvraag kan worden voldaan.